Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009

1...2...3.....Η EYPΩΠAΪKH Επιτροπή ανακοίνωσε χθες σειρά προσφυγών κατά της Ελλάδας και σε ορισμένες περιπτώσεις απειλεί με επιβολή προστίμου.

Η πρώτη περίπτωση για την οποία εστάλη αιτιολογημένη γνώμη στις ελληνικές αρχές (δεύτερο και τελευταίο προδικαστικό στάδιο) αφορά τη μη συμμόρφωση σε απόφαση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2008, σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων μηχανικών. Παράλληλα, η Επιτροπή θα αποστείλει προειδοποιητική επιστολή (πρώτο προδικαστικό στάδιο) για μη εφαρμογή της γενικής οδηγίας σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί και αυτή τη φορά η Ελλάδα, η Επιτροπή θα προσφύγει εκ νέου στο Ευρωδικαστήριο, προτείνοντας επιβολή προστίμου.

Επίσης, η Επιτροπή έστειλε στην Αθήνα προειδοποιητική επιστολή για μη συμμόρφωση σε απόφαση του Ευρωδικαστηρίου το 2009 σχετικά με τη σύναψη από τα ελληνικά νοσοκομεία δημοσίων συμβάσεων προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η Κομισιόν εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν έλαβε συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα για να συμμορφωθεί με την απόφαση και συνεπώς η παράβαση συνεχίζεται. Και στην υπόθεση αυτή, η χώρα μας απειλείται με επιβολή προστίμου.

Εξάλλου, εστάλη αιτιολογημένη γνώμη στη χώρα μας για μη έγκαιρη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία έληξε στα τέλη του 2008.

Με άλλη απόφασή της, η Επιτροπή ζητεί από την Ελλάδα να υποβάλει τις παρατηρήσεις της σχετικά με τη σύναψη, από τους δήμους Βασιλικών, Κασσάνδρας, Εγνατίας και Αρεθούσας, δημοσίων συμβάσεων για συμπληρωματικές υπηρεσίες κτηματογράφησης και πολεοδομικού σχεδιασμού, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και ανατέθηκαν μέσω διαδικασίας με διαπραγμάτευση και χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης. Για την Κομισιόν, δεν τηρήθηκαν για τις εν λόγω συμβάσεις οι όροι που προβλέπονται στην κοινοτική νομοθεσία.

Τέλος, η Επιτροπή έστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα για μη λήψη μέτρων βελτίωσης του ατμοσφαιρικού αέρα. Πρόκειται για τις υπερβολικές εκπομπές μικροσκοπικών αιωρούμενων σωματιδίων.

http://www.express.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: