Σάββατο, 13 Ιουνίου 2009

244 εκ.

  • Στον τομέα του ελαιόλαδου διαπίστωσαν ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία δεν ήταν λειτουργικά.
  • Στον τομέα του βαμβακιού, διαπίστωσαν ότι τα υποδείγματα των συμβάσεων, τα οποία τέθηκαν στη διάθεση των εκκοκκιστών από τον Οργανισμό Βάμβακος, δεν προέβλεπαν την ένδειξη της αριθμητικής αναφοράς των αγροτεμαχίων αλλά μόνο τη γενική τοποθεσία τους, παρεμποδίζοντας τη διενέργεια οποιουδήποτε διασταυρουμένου ελέγχου.
  • Στον τομέα της σταφίδας διαπίστωσαν, όσον αφορά τον έλεγχο των αιτήσεων ενίσχυσης, την έλλειψη γεωγραφικού εντοπισμού του είδους αυτού και την έλλειψη ελέγχου του προορισμού των συγκομισθέντων σταφυλιών.
  • Στον τομέα των εσπεριδοειδών, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαπίστωσαν αδυναμίες των λογιστικών ελέγχων στις οργανώσεις παραγωγών και στις επιχειρήσεις μεταποίησης.
Εδώ το πλήρες κείμενο:http://www.nooz.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: