Δευτέρα, 6 Απριλίου 2009

Τέλος στις «φιλοφοιτητικές» και «φιλολαϊκές» πολιτικές

Kαθώς το πανεπιστήμιο δεν είναι αυτοτελές αλλά υπόκειται στον κοινωνικό έλεγχο, όπως αυτός προκύπτει από τις επιταγές του συνταγματικού νομοθέτη, οφείλει στο πλαίσιο της αυτοδιοίκησής του να συνδράμει την ελληνική κοινωνία στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της.....

Γράφει ο Δημήτρης Μαυράκης, καθηγητής

Εδώ το πλήρες κείμενο:

Δεν υπάρχουν σχόλια: