Τρίτη, 18 Αυγούστου 2009

Ο ΕΟΤ σας προσέχει....

Αγαπητοί φίλοι, ο ΕΟΤ γνωρίζοντας οτι το πρωινό αποτελεί το σημαντικότερο γεύμα για τον ανθρώπινο οργανισμό το καθιστά ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ βάσει ΝΟΜΟΥ!

Επίσης σημαντική παγκόσμια πρωτιά αποτελεί οτι ανάλογα με την σεζόν αλλάζει η χρέωση, ΟΧΙ του δωματίου αλλά του ΠΡΩΙΝΟΥ.

Αυτά προς το παρόν....

"Απάντηση ΕΟΤ σε σχετικό ερώτημα. 03/09/09"

Κύριε Ψυχάκια

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό ¨Ξενοδόχων και Πελατών Αυτών¨, άρθρο 8

Του ν.1652/30-10-1986 (ΦΕΚ 167 Α΄) , απόφαση 503007/1976 (ΦΕΚ 166 Β΄) άρθρο 15, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, έχουν το δικαίωμα, μετά την σχετική χορήγηση απόφασης από τον Ε.Ο.Τ, υποχρεωτικής παροχής πρωινού ή γεύματος.

Άρθρο 15

«Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί από τον Ε.Ο.Τ το δικαίωμα υποχρεωτικής παροχής πρωινού ή γεύματος, οφείλουν να προσθέτουν στην τιμή του δωματίου και μάλιστα στο ακέραιο και τις τιμές που καθορίζονται από τις Αγορανομικές Διατάξεις και ισχύουν κάθε φορά και να προσφέρουν με τη σύνθεση που προβλέπεται από τις Αγορανομικές Διατάξεις τα εν λόγω εδέσματα.

Τα ξενοδοχεία στα οποία παρέχεται το δικαίωμα υποχρεωτικής ημιδιατροφής, υποχρεούνται να γνωστοποιούν τούτο στους πελάτες κατά την άφιξή τους και να αναρτούν σχετική ενδεικτική πινακίδα σε εμφανή θέση της υποδοχής και του υπνοδωματίου.»

Στη διάθεσή σας για κάθε άλλη πληροφορία, σχετικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: