Σάββατο, 29 Αυγούστου 2009

Πολιτική και κοινωνία

Του Kωστα Iορδανιδη

Συνετελέσθη το έγκλημα, για μία φορά ακόμη. Παρανάλωμα του πυρός οι δασώδεις εκτάσεις της Αττικής. Ανεδείχθησαν εκ νέου: Το έλλειμμα του κρατικού μηχανισμού. Η ανυπαρξία χωροταξικού σχεδίου που ενθαρρύνει και, τελικώς, επιβραβεύει διαχρονικά τους καταπατητές. Η απαράδεκτη συμπεριφορά της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, που δαπανά συνολικώς τεράστια ποσά για πάσης φύσεως δραστηριότητες, όχι όμως για την πυρασφάλεια. Η απροθυμία, τέλος, συνεργασίας των επί μέρους κρατικών υπηρεσιών. Θα μπορούσαν να προστεθούν και πλείστα άλλα όσα στον προαναφερθέντα κατάλογο των ορθών αιτιάσεων, με κύριους παραλήπτες όλα τα κόμματα, που άσκησαν κατά καιρούς την εξουσία.

Υπάρχει ασφαλώς και ο παράγων που ονομάζεται «ελληνική κοινωνία», όπου η τάση αυθαιρεσίας, επιβεβαιώσεως της οικονομικής επιτυχίας, έχει τόσο εδραιωθεί ώστε να βιάζει κάθε κανόνα και αίσθηση του μέτρου.....

Εδώ το πλήρες κείμενο:http://news.kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: