Τρίτη, 1 Απριλίου 2008

39 εκατομμυρίων ευρώ....

Τάξη στις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις των βουλευτών επιχειρεί να θέσει το Κοινοβούλιο με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση 700.000 ευρώ το χρόνο, με ταυτόχρονη παροχή πρόσθετου χρόνου ομιλίας στους εθνοπατέρες τουλάχιστον κατά 40%.........

http://www.enet.gr........το πλήρες κείμενο

Δεν υπάρχουν σχόλια: