Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2007

(ακτιβισμός,activism)

ακτιβισμός (δραστηριοποίηση,activism). Η ενεργός συμμετοχή κάποιου ως μέλους ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ,ΟΜΑΔΑΣ ΠΙΕΣΕΙΣ, ή άλλης σχετικής πολιτικής οργάνωσης. Για παράδειγμα, ένα "ενεργό μέλος συνδικαλιστικής ομάδας". Οι θεωρίες αλλά και η έρευνα αναφορικά με την πολιτική δραστηριοποίηση υποστηρίζουν ότι η υπάρχουσα τάση είναι ότι οι ακτιβιστές (δραστηριοποιημένα άτομα) συνήθως διαθέτουν υψηλότερη κοινωνική θέση, είναι περισσότερο κοινωνικά αποδεκτοί και συχνά καλύτερα πληροφορημένοι από τους μη ακτιβιστές. Το επίπεδο της πολιτικής δραστηριοποίησης , επίσης, ποικίλλει ανάλογα με την πολιτική κατάσταση. Για παράδειγμα ορισμένες φορές σε περιόδους πολιτικής κρίσης πολλοί άνθρωποι συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική ζωή του τόπου, ενώ στο πλαίσιο μίας ήρεμης πολιτικής ζωής ουδέποτε θα συμμετείχαν. Ορισμένοι θεωρητικοί, ιδιαίτερα στην Πολιτική Επιστήμη (π.χ ΛΙΠΣΕΤ, 1959) υποστηρίζουν ότι στις δυτικές κοινωνίες και με τέτοιες συνθήκες, η σε υψηλά ποσοστά πολιτική δραστηριοποίηση και από λιγότερο ενημερωμένα πολιτικά δρώντα άτομα μπορεί να αποτελέσουν απειλή για τη "σταθερότητα της δημοκρατίας". Πάντως, γενικότερα, η αυξανόμενη συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα ατόμων που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες χαμηλότερης κοινωνικής θέσης, θεωρείτε ως μία ευνοϊκή εξέλιξη.

πηγή: COLLINS "Λεξικό Όρων Κοινωνιολογίας"


(*) Από σήμερα και κάθε μέρα ο ΨΥΧΑΚΙΑΣ βρίσκει όρους που του "ΛΕΝΕ ΚΑΤΙ" - τους χτυπάει στο GOOGLE παίρνει πίσω "ΕΙΚΟΝΕΣ" - διαλέγει ποια του κάνει "κλικ" και όλα αυτά τα μοιράζεται μαζί σας.

Γιατί;;;

Έτσι!Δεν υπάρχουν σχόλια: