Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2007

(ανθρώπινη φύση, human nature)

ανθρώπινη φύση, human nature. Τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στα ανθρώπινα όντα ως φυσικού είδους ή ειδών. Οι κοινωνιολόγοι γενικά συμφωνούν ότι , σε σύγκριση με άλλα ζώα, η διακεκριμένη ποιότητα της ανθρώπινης φύσης είναι η πλαστικότητα της. Μάλλον σαν έχοντα γεννηθεί με έμφυτα διακεκριμένα ένστικτα ή προδιαθέσεις στοιχεία που αναπτύσσονται με την ενηλικίωση ή αυτόματα μέσα από το περιβάλλον, η συμπεριφορά των όντων αυτών επηρεάζεται από την κουλτούρα και την κοινωνικοποίηση. Έτσι, υποθέσεις ότι τα ανθρώπινα όντα είναι από τη φύση τους κτητικά ή επιθετικά μπορεί να αντιπαραταχθούν με παραδείγματα κοινωνιών οπού οι κτητικές τάσεις ή οι πόλεμοι είναι απόντες. Πάνω απ όλα τα ανθρώπινα όντα ανέπτυξαν την ικανότητα για αντανακλαστικότητα, εισάγοντας έτσι την πιθανότητα της αιτιολογημένης πράξης και της αιτιολογημένης κοινωνικής ανάπτυξης. Εντούτοις, αντίθετα με τα προηγούμενα ο εκπολιτισμός ορισμένες φορές θεωρείτε ως λούστρο (π.χ στο βιβλίο του Φρόιντ ¨Ο εκπολιτισμός και οι Απαρέσκειές του¨), όπου η ενστικτώδης αντίληψη της ανθρώπινης φύσης εξακολουθεί να έρχεται στην επιφάνεια με τάση πάντοτε να περιορίζει την πρόοδο ή την αιτιολογημένη ανάπτυξη.

πηγή: COLLINS "Λεξικό Όρων Κοινωνιολογίας"
φώτο: http://www.margauxd.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: